JAWELL.nl

PSYCHOSOMATISCHE FYSIOTHERAPIE

Gespannen? Overbelast?
Vermoeid?
Pijn.....?
Uit balans?
Ademhalingsproblemen?
Werkspanning?
Wil je hierin verandering? Zeg ja tegen jezelf.
Lukt het niet alleen? Zeg ja tegen hulp en begeleiding.
Dát is wat ik als psychosomatische fysiotherapeute u kan bieden.
Zeg ja tegen een nieuwe stap op weg naar je beter voelen en meer balans.

JAWELL = lichaam + geest

Wat is het verschil met gewone fysiotherapie?

De algemeen fysiotherapeut kijkt naar de lichamelijke klacht en probeert dit ook lichamelijk te verklaren. De psychosomatische fysiotherapeut kijkt daarnaast ook naar factoren die de klachten kunnen veroorzaken, in stand houden en verergeren. Dit kunnen geestelijke en sociale factoren zijn. Het beïnvloeden van deze factoren vormt onderdeel van de behandeling, waarbij de patiënt een aktieve rol vervult.

<< Terug naar boven
LEEUWENHOEK FYSIOTHERAPIE
Leeuwenhoek Fysiotherapie is een sinds 1981 bestaande praktijk in Den Haag, Ineke Leeuwenhoek is fysiotherapeute en heeft zich gespecialiseerd in psychosomatische fysiotherapie en in lichaamsgerichte traumaverwerking. De huisarts heeft de mogelijkheid u te verwijzen naar de praktijk, maar ook zonder verwijzing kunt u een afspraak maken. De voorkeur gaat uit dat uw huisarts van uw bezoek op de hoogte is.

Contact:

Ineke Leeuwenhoek

BIG registratie nummer: 49033620504

Adres:
Laan van Meerdervoort 782a
2564 AP Den Haag
Tel: (070) 3686017
E-mail: ineke.leeuwenhoek@jawell.nl
Site: www.jawell.nl

Routebeschrijving met plattegrond

Bereikbaarheid: Tram: Randstad Rail 3 of HTM richting Loosduinen.
De tram rijdt over de Laan van Meerdervoort. Stap uit op halte Zonnebloemstraat, vandaar 1 minuut lopen naar nr. 782a. Er is verder parkeergelegenheid op de Laan van Meerdervoort.
Klik hier voor de uitgebreide routebeschrijving.

Registratie:

lid van het KNGF, Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, geregistreerd in het Kwaliteits Register van het KNGF
lid van het NFP, Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapeuten volgens de Psychosomatiek, dit is de beroepsinhoudelijke lidvereniging aangesloten bij het KNGF. Voor nadere informatie over psychosomatische fysiotherapie, kunt u terecht op: www.kngf-nfp.nl
BIG-geregistreerd als algemeen fysiotherapeute en psychosomatische fysiotherapeute - BIG registratie nummer: 49033620504
.

LINKS

www.kngf-nfp.nl
www.defysiotherapeut.com
www.kngf.nl
www.traumahealing.nl
www.serpentinepsf.nl
www.denhaag-fysiotherapie.nl

Hoe werkt het?

Hoe gaat de psychosomatische fysiotherapeut te werk?

In het eerste gesprek, en in sommige gevallen ook in het tweede gesprek, worden de klachten uitgediept en wordt er gekeken welke relatie er bestaat tussen lichamelijke klachten en geestelijk en sociaal functioneren. Dit wordt het biopsychosociale model genoemd.
Uit gesprek, onderzoek en de hulpvraag wordt samen met de patiënt een behandelplan opgesteld. Voorwaarde voor het slagen van een behandeling is dat de patiënt zich actief inzet. Na het openen van een behandeldossier is het belangrijk na een X-aantal behandelingen het dossier samen weer af te ronden en te sluiten.
De psychosomatische fysiotherapeut begeleidt de patiënt in het herstellen van het evenwicht tussen belasting en belastbaarheid en tussen spanning en ontspanning.
Wat houdt behandeling in?

Afhankelijk van de complexiteit van de klachten, kan samenwerking met de verwijzend arts, psycholoog, bedrijfsarts en andere disciplines zinvol zijn.

Stress op mijn werk en de psychosomatische fysiotherapeut

Stress op het werk kan leiden tot de eerder beschreven klachten en hoort dus thuis bij de psychosomatische fysiotherapeut. Het is belangrijk om samen uit te zoeken welke factoren dit veroorzaken, zodat advies, begeleiding en behandeling u kunnen helpen de stress aan te pakken.
Samenwerking met o.a. bedrijfsarts, huisarts, psycholoog en maatschappelijk werker behoren tot een mogelijkheid.
Bekende werkproblematiek: werkstress, overspanning en burnout.

Wat is het? Klachten en factoren.

Wat is psychosomatische fysiotherapie ? Psychosomatische fysiotherapie is een erkende specialisatie binnen de fysiotherapie. De psychosomatische fysiotherapeut behandelt lichamelijke klachten die te maken hebben met spanning of stress en pijn en vermoeidheid waar geen verklaring voor is. Dit noemt men psychosomatischte klachten. Zoals bekend, werken lichaam en geest samen en hebben lichamelijke en geestelijke overbelasting invloed op klachten. Wat is het verschil met gewone fysiotherapie? De algemeen fysiotherapeut kijkt naar de lichamelijke klacht en probeert dit ook lichamelijk te verklaren. De psychosomatische fysiotherapeut kijkt daarnaast ook naar factoren die de klachten kunnen veroorzaken, in stand houden en verergeren. Dit kunnen geestelijke en sociale factoren zijn. Het beïnvloeden van deze factoren vormt onderdeel van de behandeling, waarbij de patiënt een aktieve rol vervult.

Met welke klachten kan ik naar de psychosomatische fysiotherapeut?

Lichamelijke klachten zoals:
extreme vermoeidheid
zich niet kunnen ontspannnen
druk op de borst of hartkloppingen
benauwdheid, moeite met ademhalen (bijv. hyperventilatie)
hoofdpijn, nek-, rug- en bekkenklachten
onverklaarde maag-, darm- en buikklachten
Psychische klachten zoals:
lusteloosheid
slecht of teveel slapen
angstig en onzeker zijn
moeite met concentratie
somber zijn en veel piekeren
algeheel gevoel van onbehagen
prikkelbaar, onrustig of gejaagd zijn
niet meer kunnen ontspannen en genieten
geen zin in seks of dwangmatig met seks omgaan
overmatig eten, roken, alcohol- en medicijngebruik

Welke factoren kunnen een rol spelen bij het ontstaan of verergeren van klachten?

Volgens de psychosomatische fysiotherapie kunnen de volgende factoren van invloed zijn op uw klachten:
emotionele gebeurtenissen
conflicten
werken onder druk
verlies van dierbaren
relationele problemen
ernstige ziekteprocessen
trauma’s
Indien ongunstige omstandigheden langere tijd aanhouden, dan kunnen lichamelijke en geestelijke weerbaarheid afnemen. Men raakt uit balans daar belasting en belastbaarheid niet meer in verhouding zijn.

SOMATIC EXPERIENCING(SE)

Somatic Experiencing (SE) is een lichaamsgerichte methode voor het helen van trauma. Het herstelt je veerkracht en je zelfregulerende vermogen, vergroot het vermogen om te dragen wat er gebeurt in het lichaam en om spanning te ontladen.

Met trauma wordt hier bedoeld iedere ervaring in je leven die overweldigend was, te snel of te groot om helemaal te kunnen verwerken. De effecten hiervan kunnen ook jaren na de gebeurtenis(sen) nog voelbaar zijn: angst, paniek, slaapproblemen, prikkelbaarheid, overgevoeligheid, lusteloosheid, niks of weinig meer voelen, dissociatie, gevoel van bevroren zijn, gevoelens van vervreemding en zinloosheid, wantrouwen, schrikachtigheid, hartkloppingen, nachtmerries, flashbacks, onrust, pijnklachten, vermoeidheid enz.
Gedachten, emoties en sensaties kunnen als een kluwen verstrengeld raken; de levensenergie 'stroomt' niet meer.

SE is ontwikkeld door dr. Peter Levine, die ontdekte dat dieren (in het wild) instinctief weten hoe zij de intense energie die vrijkomt bij overlevingsgedrag moeten reguleren en ontladen.

In een SE sessie wordt in hele kleine stapjes vanuit kracht en ontspanning contact gemaakt met de in het zenuwstelsel opgeslagen overlevingsenergie, die vervolgens door het hele lichaam verwerkt wordt.

Omdat direct gewerkt wordt met de lichamelijke sensaties (felt sense), is het niet noodzakelijk dat je weet wat de traumatische gebeurtenis was en hoeft het trauma niet verteld of herbeleefd te worden.

Er kunnen afspraken gemaakt worden voor SE-sessies.

Verwijzing, verzekering

Heb ik een verwijzing nodig?

Heb ik een verwijzing nodig voor psychosomatische fysiotherapie?
U kunt zowel met verwijzing als zonder verwijzing bij ons terecht. Aan het einde van de behandeling sturen wij in overleg met u een verslag aan de huisarts. Is de verwijzer niet uw eigen huisarts, dan zal ook deze verwijzer een verslag ontvangen. Hiervoor vragen wij altijd eerst uw toestemming. Het heeft onze voorkeur dat uw huisarts op de hoogte is van de behandeling.

Verzekering

Ben ik verzekerd voor psychosomatische fysiotherapie?
Jawell heeft ervoor gekozen geen contracten met zorgverzekeraars te tekenen. Afhankelijk van uw verzekering kunt u een deel vergoed krijgen uit uw aanvullende verzekering fysiotherapie. Restitutiepolissen vergoeden soms het hele tarief. Dit is per zorgverzekeraar verschillend. U kunt dit navragen bij uw zorgverzekeraar.

Indien u niet voor vergoeding in aanmerking komt, ontvangt u een particuliere nota via factoring Famed.
Voor een ieder geldt dat afgesproken behandelingen minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd; zo voorkomt u dat dit niet bij u in rekening wordt gebracht.
Indien u niet verzekerd bent, en klachten zijn werkgerelateerd, dan kunt u bij uw werkgever of bedrijfsarts informeren of gehele of gedeeltelijke vergoeding een mogelijkheid is.

Over Ineke Leeuwenhoek


Geboren in 1962 en trotse moeder van twee volwassen zonen uit een gelukkig huwelijk.

Ik ben vanaf 1987 werkzaam als fysiotherapeute en heb in de loop der jaren verschillende bijscholingen gevolgd. Het viel mij steeds vaker op dat het niet altijd mogelijk is voor een fysiotherapeut om grip te krijgen op lichamelijke klachten, met als gevolg een onbevredigend resultaat voor patiënt en behandelaar. Dat er verband kan bestaan tussen spanning, stress en lichamelijke klachten werd me al snel duidelijk. Om deze klachten beter te kunnen behandelen heb ik de 3 jarige post­hbo opleiding psychosomatische fysiotherapie gevolgd. Tevens heb ik mij gespecialiseerd in lichaamsgerichte traumaverwerking.

Als psychosomatisch fysiotherapeute kijk ik naast de lichamelijke klacht ook naar het psychisch en sociaal functioneren van een patiënt en breng dit in relatie met de lichamelijke klacht. Hieruit voort komen uitleg, advies en behandeling waarbij de patiënt een actieve rol speelt. Het mooie van deze aanpak vind ik de intensieve samenwerking tussen de patiënt en mijzelf. Daar ik veel mensen behandel met stress gerelateerde problemen, is het mij opgevallen dat er trauma's aan de klachten ten grondslag kunnen liggen.

Psychosomatische klachten zijn lichamelijke klachten welke verband houden met een verstoring in de balans, tussen lichamelijke en psychische belasting in relatie tot de omgeving. Veel klachten zijn medisch niet te verklaren. Men heeft echter wel last of men blijft klachten houden. De samenhang tussen de lichamelijke klachten en de psychische overbelasting is aanvankelijk niet zo duidelijk. De lichamelijke signalen worden dikwijls eerst genegeerd of verkeerd geïnterpreteerd. Als de klachten na verloop van tijd toenemen, levert medisch onderzoek niet veel op. Een duidelijke medische diagnose is vaak niet te stellen wat een gevoel van onbegrip kan geven.

De psychosomatisch werkende fysiotherapeut begeleidt in het herstellen van het verstoorde evenwicht tussen spanning en ontspanning en tussen belasting en belastbaarheid. Lichamelijke klachten zoals o.a. pijn en vermoeidheid. Dit kan zijn door spanning, stress, verdriet, overbelasting, trauma's.


Het doel van de therapie kan zijn:
Inzicht krijgen in de oorzaak van de klacht en in de factoren die mogelijk de klachten in stand houden.
Aanleren van ontspanning en bewust worden van de adem.
Het opvoeren van de belastbaarheid door gerichte langzaam toenemende fysieke belasting.
Het verfijnen van het gezonde lichaamsgevoel en lichaamsbewustwording.
Het aanvoelen en leren respecteren van grenzen, zowel lichamelijk als psychisch.
Beeldvorming met betrekking tot ziektebeleving en dagelijks functioneren.
Het stimuleren van gedragsverandering om op een andere manier om te gaan met klachten.
Bevorderen van het vertrouwen in het lijfelijk functioneren, waardoor zelfvertrouwen en zelfbeeld positief beïnvloed wordt.Het complexe karakter van problematiek rond psychosomatische klachten kan vragen om een samenwerking met deskundigen zoals verwijzend arts of specialist, de psycholoog, de bedrijfsarts en andere disciplines.

Tevens heb ik een nauwe samenwerking met Marjan Sepers, psychotherapeute, op het zelfde adres. Indien een multidisciplinaire aanpak gewenst is, dan is behandeling bij haar een optie. Bij voorkeur gaat dit in overleg met de verwijzer.


Ik ben ervan overtuigd dat psychosomatische fysiotherapie kan bijdragen aan een zinvolle behandeling en een bevredigend behandelresultaat.


<< Terug naar boven

Zeg Ja tegen Well!